آموزش | امتحانات

پایه اوّل و دوم رفع اشکال ریاضی

پایه اوّل رفع اشکال ریاضی کلاس 109 تا 116از ساعت 9 الی 12 کلاس 101 تا 108از ساعت 14 الی 17 و

پایه دوم 204 تا 211 از ساعت 8 الی 13 پنجشنبه 27 فروردین 1394 با حضور دبیران محترم ریاضی برگزار می‌گردد.

نکته در مورد کلاس رفع اشکال...

پایه اوّل و دوم- قر و قاطی

نمونه سؤالات، جزوه  و حل تمرین و ...  به روز شد...

آزمون هندسه  پایان ترم اول سال تحصیلی93-92

دوم تجربی: پاسخ پرسش‌های د - ن!! زیستِ گیاهی برای مطالعه قرار گرفت.

حل تمرین هندسه جناب آقای مختاری«تشابه و مساحت سری3»

نمونه سؤال عربی اول , دوم