آموزش | امتحانات

پایه دوم: سرفصل آزمونهای پایانی نیمسال اول

نام درس                     روز                        تاریخ                                                      سرفصل                                                               

آمار                      شنبه                  92/10/7                 اصل ضرب، اصل جمع، جایگشت و ترکیب، جایگشت های دایره ای،                                                                                             جایگشت های با تکرار،معادله سیاله با ضرایب واحد، بسط چند جمله ای و شمول و عدم شمول.

پایه اول: سرفصل آزمونهای پایانی نیمسال اول

نام درس                     روز                      تاریخ                                                      سرفصل                                                               

کامپیوتر                    شنبه                   92/10/7                         گروهA: از ابتدا تا پایان فصل ششم  &  گروهB: از ابتدا تا آخر صفحه 177

اطلاعیه

 

 به اطلاع دانش ­آموزان پایه دوم((ریاضی و تجربی)) میرساند امتحان میان ترم شیمی با امتحانات آز-زیست و آمار  جا به ­جا گردید. برنامه جدید میان ترم پیوست شده است.  

 

برنامه زنگهای دبیرستان در روزهای آزمونهای میان ترم

به نام خدا

با توجه به برگزاری آزمون های میان ترم از تاریخ 26 آبان تا 5 آذر، تغییرات زنگ های کلاسی دبیرستان ( برای پایه های اول و دوم )در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

سرفصل امتحانات میان ترم

                                                                  به نام خدا     

سر فصل امتحانات اعلام شده میان ترم به شرح ذیل میباشد. درسهای دیگر متعاقباً در همین قسمت اعلام میشود...    

        نام درس             تاریخ                            سرفصل                 

 

تغییر در برنامه آزمون های میان ترم

به نام خدا

احتراما با توجه به درخواست تعداد زیادی از اولیا مینی بر تغییر زمان اولین آزمون میان ترم، بدلیل مسافرت وشرکت دانش آموزان در مراسم عزاداری عاشورا، بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمونهای میان ترم اول از تاریخ یکشنبه 26 آبان آغاز می گردد.