پروژه های برگزیده

در مسیر برگزاری سمینارهای دبیرستان علامه حلی ، پروژه ها در داوریهای مختلف و سنگین ، محک زده می شوند و در اختتامیه سمینار حدود سی پروژه که توانسته اند بیشترین امتیاز را کسب نمایند به عنوان پروژه برتر معرفی می گردند.