پوستر حلی‌نت 12

دوازدهمین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی حلی‌نت

گردهمایی بزرگ برنامه‌نویسی

مهلت ثبت‌نام: 31 خرداد 1397

ثبت‌نام متأخرین:‌10 تیر 1397

زمان برگزاری: 21 و 22 تیر 1397

برگزاری مسابقات به‌صورت حضوری (به همراه کارگاه جانبی برنامه‌نویسی)

ثبت‌نام از طریق سایت www.hellinet.ir

رده سنی الف: دانش‌آموزان دوره اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم)

رده سنی ب: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه و دانشجویان سال اول دانشگاه