شیوه ثبت نام (حلی نت نهم)

شیوه ثبت نام:

علاقمندان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 2 بهمن ماه 1393از طریق سایت www.helli.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.

قوانین و مقررات ثبت نام:

1-     تعداد افراد هر تیم دقیقاً دو نفر است که این امر برای تقویت روحیه تیمی در نظر گرفته شده است و جوایز نهایی نیز بین افراد تیم تقسیم خواهد شد. پس در انتخاب هم تیمی، هم سطح بودن و داشتن روحیه مشترک همکاری را در نظر داشته باشید.

2-     دو نفرحاضر در یک تیم به صورت مجزا ثبت نام می شوند. پس از تایید ثبت نام نحوه اعلام هم تیمی اعلام میگردد. پس بهتر است در آن زمان اطلاعات به صورت کامل وجود داشته باشد.

3-     افرادیک تیم بایداز یک رده سنی و یک جنسیت باشند ، یعنی اعضای آن همگی دختر یا پسر در رده سنی (الف) یا همگی دختر یا پسر در رده سنی (ب) باشند.

4-     هر تیم با کدی که سیستم اعلام می کند شناخته می شود، نه با نام ثبت نامی! پس باید کد اعلام شده توسط سیستم را در جای امنی نگه داشته و یا به خاطر بسپارید.

5-     دقت کنید که کد ملی خود را به صورت صحیح وارد کنید. در صورتی که به مرحله حضوری راه پیدا کنید، درصورت اشتباه بودن کد ملی از شرکت در مسابقه محروم خواهید شد.

6-     مبلغ ثبت نام برای تیمهای گروه سنی (الف) به ازاء هر نفر  200/000 ریال و برای تیمهای گروه سنی (ب) به ازاء هر نفر 300/000 ریال می باشد.

7-     مبلغ ثبت نام را می توانید از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سایت دبیرستان علامه حلی و یا واریز به حساب شماره 4150124740007 نزد بانک ملی ایران به نام دبیرستان علامه حلی تهران پرداخت نمایید.(دقت نمایید فیش ثبت نام و یا کد رهگیری را هنگام  برگزاری مرحله حضوری مسابقات به همراه خود بیاورید.)

8-     پس از تایید ثبت نام ، رمز ورود برای مسابقه به آدرس پست الکترونیک اعضاء تیم ارسال خواهد شد.

9-     جهت شرکت تیمهای برگزیده شده در مرحله حضوری هیچگونه وجه اضافه ای دریافت نخواهد شد.

10-   تیمهای دانش آموزی برگزیده شده در مرحله حضوری باید معرفینامه مهمور به مهر محل تحصیل خود همراه داشته باشند.

مسئولیت ورود صحیح اطلاعات به عهده فرد متقاضی بوده که تعهد می نماید کلیه اطلاعات را به صورت دقیق و کامل وارد کرده است ودر غیر این صورت کلیه پیامدها به عهده خود وی می باشد.

دبیرخانه حلی نت نهم