پوستر فراخوان جشنواره هم‌آهنگی

جشنواره هم‌آهنگی

از موسیقی‌دوستان، فیزیک‌دوستان و ریاضی‌دوستان دعوت به‌عمل می‌آید تا برای بخش نوازندگی یا کمک به بخش اجرایی در این جشنواره به معاونت پژوهشی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

برنامه‌ای با همکاری گروه‌های فیزیک، علوم انسانی و هنر و ریاضی