پوستر نخستین همایش دانش‌آموزی شیمی

نخستین همایش دانش‌آموزی شیمی

 

نانوفناوری در مقیاس دانش‌آموزی و صنعتی

توسعه علم و فناوری نانو در بستر زمان

حرکت در تاریخ علم و یافتن راهکارهای توسعه تکنولوژی در زندگی بشریت

17 مهر 1392

سخنران: دکتر بحرینی

مدیر صندوق توسعه فناوری نانو و دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 

کارسوق ساخت پاستیل

و اعطای نشان برتر به گروه‌های برگزیده