پوستر چگونه مولکول‌ها را ببینیم؟

مروری بر روش‌های طیف‌سنجی شیمیایی

دبیر: آقای ایزدی

زمان: روزهای سه‌شنبه (ساعت 15 الی 17)

سرفصل مطالب:    1) مبانی طیف‌سنجی شیمیایی

                         2) انواع طیف‌سنجی‌های شیمیایی

                         3) مقدمات و اصول و مبانی طیف‌سنجی IR

                         4) مقدمات و اصول و مبانی طیف‌سنجی NMR