پوستر کارسوق کارزار

مغز متفکر مدرسه کیست؟

 

قابل توجه اونهایی که خیلی ادعاشون می‌شه!!!

فقط برای کسایی که فکر می‌کنند مخ ریاضی هستند

مخصوص اولی‌ها

شامل بخش‌های:

ـ حل مسئله

ـ پیکار ریاضی

ـ نبرد خلاقیت

زمان: پنجشنبه 27 مهر ماه 1391