تماس با ما

تهران، خیابان کارگر جنوبی، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، خیابان غفاری
تلفن: ۵۵۴۱۵۵۵۶ (۲۱) ۰۰۹۸
دورنگار: ۵۵۴۰۹۳۵۴ (۲۱) ۰۰۹۸


اطلاعات حساب بانک ملی شعبه کمالی
به نام دبیرستان علامه حلی تهران
شماره حساب
۴۱۵۰۱۲۴۷۴۰۰۰۷
شماره شبا
IR۵۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵۰۱۲۴۷۴۰۰۰۷

کدپستی: ۱۳۳۳۷۱۴۳۸۳
پست الکترونیک : info@helli.ir