پوستر حلی‌نت 10

دهمین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی حلی‌نت

مهلت ثبت‌نام: 10 اسفند ماه 1394

ثبت‌نام از طریق www.helli.ir

رده سنی الف: دانش‌آموزان دوره اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم)

رده سنی ب: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه و دانشجویان سال اول دانشگاه

مرحله مقدماتی (آنلاین): 13و 21 اسفند ماه 1394

مرحله نهایی (حضوری): نیمه اول اردیبهشت 1395