اخبار

برنامة«جدید» امتحانات پایان‌ترم اوّل

با توجه به تعویق زمان شروع امتحانات پایان‌ترم اول، برنامه جدید برگزاری این آزمون‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

( سرفصل امتحانات در بخش امتحانات  قرار خواهد گرفت.)

برنامة کلوپ و عصر مطالعه+(پایه سوم کلوپ)

با سلام...

با توجه به آزمون‌های میان‌ترم اول و جهت کسب آمادگی بیشتر برای آزمون‌های پایان‌ترم و نیز ایجاد محیط مناسب جهت مطالعه و رفع اشکال قرار است در 4 هفتة پایانی ترم اول ( از 7 آذر تا 2 دی) برنامه عصر مطالعه و کلوپ درسی برگزار گردد که برنامه‌های آن در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

شرکت در سمینار انجمن فیزیک

طبق روال هر ماه دانش آموزان مرکز در 131 امین جلسه سمینار تخصصی باشگاه فیزیک دانشگاه تهران که روز دوشنبه دوم آذر ماه از ساعت 17 الی 19

در محل دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

در این جلسه آقای دکتررضا اجتهادی از دانشگاه صنعتی شریف با موضوع " شکارچیان میکروسکوپی " سخنرانی خواهند کرد.

زمان بندی داوری پروژ ه ها

با سمه تعالی

بدینوسیله زمان بندی داوری پروژه ها برای فردا ینج شنبه اعلام می گردد. دانش آموزان باید جهت حضور در جلسه توجیهی از ساعت 8 صبح در مرکز حضور داشته باشند .

نکات قابل توجه :

1- حضور همه اعضای پروژه در جایگاه داوری حداقل 5 دقیقه قبل از شروع زمان داوری لازم است.

2) زمان های اعلام شده برای داوری پیشنهادی هستند و کاملاً به  اختیار داوران محترم می باشد.