اخبار

پایه دهم|پذیرفته‌شدگان کلاس المپیاد

 

 اسامی پذیرفته‌شدگان دوره تابستانی کلاسهای المپیاد «رده ب» درجدول  ذیل قرار گرفته است.

  دانش‌آموزان پذیرفته‌شده برای ثبت‌نام قطعی در دوره تابستانی رده ب موظف هستند، روزهای شنبه 26تیر ماه و یکشنبه 27 تیر ماه با مراجعه به جناب آقای سوییزی - حسابداری برای ثبت‌نام اقدام نمایند و عدم مراجعه در این روزها به منزله انصراف از حضور در کلاس‌ها می‌باشد.

پایه دوم| نتیجه آزمون تغییر رشته

با توجه به نتیجه آزمون تغییر رشته، نمرات آزمون پایان ترم دوم و نظر گروه مشاوره دانش‌آموزان ذیل در آزمون تغییر رشته تجربی پذیرفته شدند.

به ترتیب حروف الفبا:

1- محمد امین باطنی

2- محمد امین بردپیشه

3- یونس ساوری

4- آرمین شبانی

5- محراب عزیزی