اخبار

پایه دوم| نتیجه آزمون تغییر رشته

با توجه به نتیجه آزمون تغییر رشته، نمرات آزمون پایان ترم دوم و نظر گروه مشاوره دانش‌آموزان ذیل در آزمون تغییر رشته تجربی پذیرفته شدند.

به ترتیب حروف الفبا:

1- محمد امین باطنی

2- محمد امین بردپیشه

3- یونس ساوری

4- آرمین شبانی

5- محراب عزیزی

پایه چهارم(1+3)|برنامه مطالعاتی 21 روزه

دانش‌آموزان سال چهارم

همانطور که در جلسه‌ی مشاوره‌ی گروهی مورخ 17 خرداد توضیح داده شد، 3 هفته دانش‌آموزان موظف هستند قبل از شروع کلاس‌های تابستان، برنامه‌ی مطالعاتی(+توضیحات لازم)    که در لینک ذیل قرار گرفته را دریافت کنند و طبق توضیحات بعد از ثبت فعالیت‌های هفتگی، جداول‌ را در روز اول کلاس‌ها به همراه داشته باشند و تحویل مشاوران دهند.