افتخارآفرینی دیگری از دانش‌آموزان دبیرستان علامه‌حلی تهران

کسب رتبه نخست در کشور