افتخارآفرینی 3 دانش‌آموز دیگر | دبیرستان علامه حلی تهران

افتخارآفرینی 3 دانش‌آموز دیگر

کسب 3 مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر 2017
مطالب مرتبط: