افتخارآفرینی 3 دانش‌آموز دیگر

کسب 3 مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر 2017