کسب رتبه نخست در کشور در سال 1396

پذیرفته‌شدن 57 دانش‌آموز در مرحله دوم المپیادهای علمی کشور