کسب رتبه نخست در کشور در سال 1396 | دبیرستان علامه حلی تهران

کسب رتبه نخست در کشور در سال 1396

پذیرفته‌شدن 57 دانش‌آموز در مرحله دوم المپیادهای علمی کشور
مطالب مرتبط: