قوانین و مقررات مسابقات (حلی نت نهم)

1-     نحوه‌ی امتیاز دهی به‌صورت صفر یا یک است، یعنی یا پاسخ ارسالی به یک سؤال درست است یا نادرست که به‌ترتیب نمره‌ی صفر و یا نمره‌ی کامل سؤال توسط تیم شرکت کننده کسب خواهد شد و حد میانه‌ای برای نمره‌ی یک سؤال وجود ندارد.

2-     رده بندی نهایی بر اساس تعداد سؤالات حل شده توسط یک تیم انجام خواهد پذیرفت. در صورت تساوی در تعداد سؤالات حل شده، رده‌بندی براساس زمان ارسال پاسخ‌های صحیح به سرور انجام می‌شود، یعنی ارسال سریع‌تر پاسخ صحیح به‌ نفع هر تیم خواهد بود. برای سنجش دقت نظر شرکت‌کنندگان، یک جریمه‌ی زمانی برای هر بار ارسال پاسخ غلط در نظر گرفته شده است.

3-     نمره‌ی سؤالات مختلف با هم یکسان است و با توجه به زمان باقی‌مانده از مسابقه و شناختی که هر تیم از توانایی خود دارد، باید به تقسیم زمان برای حل سؤالات اقدام شود.

4-     داوری مسابقات برخط(online) در لحظه، انجام می پذیرد. نتایج نهایی راه یافتگان به مرحله حضوری پس از حداکثر پنج روز از اجرای مرحله دوم بر روی سایت قرار می‎گیرد.

5-     چنانچه برای کمیته‌ی فنی و هیئت داوران محرز شود هر کدام از تیمهای شرکت کننده، هر گونه تخلف یا تقلبی در هر مرحله از مراحل مسابقه انجام داده است، تشکیل شور داده و برابر تصمیم اتخاذ شده با تیم خاطی برخورد خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی برای تیم خاطی وجود ندارد.

6-     ساعت دقیق برگزاری مسابقات، نحوه‌ی ثبت نام، اعلام تیم‌های برگزیده و اطلاعیه‌های مهم همه در وب سایت مسابقات درج می‌گردد. لذا کلیه‌ی شرکت کنندگان موظفند برای اطلاع از این موارد به صورت مستمر به وب سایت مسابقات مراجعه کنند و کلیه‌ی مسئولیت‌ها در این باره بر عهده‌ی تیم‌ها بوده و در صورت قصور، هیچ مسئولیتی متوجه مسئولین برگزاری نخواهد بود.

دبیرخانه حلی نت نهم