پوستر پیزا مخلوط

بررسی مخلوطی از مسائل و پدیده‌های جالب فیزیکی

از فیزیک موسیقی و ورزش و آشپزی گرفته تا نادرستی‌های فیلم‌ها و حتی مستندهای علمی

سه‌شنبه‌ها: زنگ ناهار، اتاق فیزیک

ساعت 12:20