تبریک به خانواده بزرگ علامه‌حلی تهران

برگزیدگان در مرحله کشوری نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال ۱۳۹۶