آرشیو عکس روز

پنجشنبه 20 بهمن 1401 - ساعت 8 الی 12

پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ (ظرفیت محدود)

دبیرخانه کنگره ملّی شب شعر عاشورایی که هر سال به همّت دبیرستان علامه حلّی تهران برگزار می‌شود، از تمام شاعران فارسی‌زبان دعوت می‌کند تا با آثار ارزشمند و فاخر خود، هجدهمین دفتر کنگره را مزیّن نمایند.

اقتدار دبیرستان علامه‌حلی تهران در المپیادهای علمی جهان

در مرحله دوم المپیادهای کشوری 1401-1400