آرشیو عکس روز

برای بازدید از پخش زنده برنامه‌های ارائه دانش آموزی به لینکهای زیر طبق برنامه مراجعه نمایید:https://www.helli.ir/portal/seminar37/session1 و https://www.helli.ir/portal/seminar37/session2

برای بازدید از پخش زنده برنامه‌های وبینارهای پژوهشی به لینک زیر مراجعه نمایید:https://www.helli.ir/portal/seminar37/session1

استاد برجسته حوزه تعلیم و تربیت خانم دکتر مهری سویزی درگذشت خانم دکتر مهری سویزی، رئیس پیشین سازمان ملّی پرورش استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان و استاد تعلیم و تربیت صبح امروز درگذشت.