آرشیو عکس روز

در المپیادهای جهانی 2021 توسط کاروان دانش‌پژوهان دبیرستان علامه‌حلی تهران

آزادسازی 5 زندانی بی‌بضاعت

16 مدال طلا المپیاد (معادل رتبه یک) - 42 رتبه دو رقمی - 182 رتبه زیر 1000

هیئت مجازی دبیرستان علامه‌حلی تهران ـ چهارشنبه 8 بهمن 1399 (‌ساعت 17:00)

نصیحت‌های مشفقانه آیت‌الله گرامی به دانش‌آموزان دبیرستان علامه‌حلی تهران ـ یکشنبه 30 آذر 1399 (‌ساعت 15:00)

سه‌شنبه 4 آذر 1399 ـ ساعت 14:00