برنامه تحصیلی رده ب

در طول سال‌های گذشته تمامی تلاش مجموعه ی مدیریتی و آموزشی دبیرستان علامه حلی تهران، آموزش و پرورش دانش‌آموزان جهت رشد و شکوفایی پایدار با کمترین وابستگی ممکن به مدرسه و برنامه‌های آموزشی آن؛ و همچنین آمادگی روانی و اجتماعی جهت حضور در دانشگاه بوده است. از این روی هر ساله با توجه به مقتضیات زمانی، برنامه‌های مرتبط با حوزه‌ی رده ب با تعامل سرگروه‌های المپیاد و تیم‌های آموزشی دبیرستان مورد بررسی، تعدیل و بهینه‌سازی قرار می‌گیرد تا در سال تحصیلی جدید؛ تجربیات سال‌های گذشته نیز موردنظر قرار گرفته و به‌کارگیری شود.

 

برنامه‌های آموزشی رده ب در سیستم جدید آموزشی (6-3-3):

در ابتدای تابستان سال دهم ، دانش‌آموزان ورودی امکان انتخاب 3 اولویت برای حضور در آزمون تعیین سطح ورودی رده ب را دارند. این انتخاب کاملا آزادانه بوده و در صورت نیاز به مشاوره، مسئولین گروه‌ها و رده ب، به کمک دانش‌آموزان خواهند آمد. پس از برگزاری آزمون‌ها و اعلام نتایج، نفرات انتخاب شده، درقالب 3 کلاس (در پایه‌ی دهم) و 2 کلاس درسی جدا (در پایه‌ی یازدهم) در یک دوره‌ی 6 تا 8 هفته‌ای شرکت می‌نمایند و در طی این دوره دروس المپیادی و بخشی از دروس آموزش و پرورش را آموزش می‌بینند. در طی دوره‌ی تابستانه، با برگزاری آزمون‌های سنجشی المپیاد و آزمون‌های نهایی فیلترینگ در شهریورماه، نفرات نهایی برای شرکت در دوره‎‌ی اصلی رده ب مشخص می‌شود.

 

انتخاب نفرات نهایی در شهریورماه پایان می‌یابد و نفرات برگزیده در قالب دو کلاس درسی متمرکز، از معافیت‌های مورد نیاز بهره‌مند شده و نتیجتا 3 روز (پایه‌ی دهم) و 2 روز (پایه‌ی یازدهم) درسی و 4 روز (5 روز) المپیادی را تجربه می‌نمایند. در تابستان 96 جمعا 792 جلسه‌ کلاس درسی المپیاد و 53 آزمون از داوطلبین رده ب گرفته شد. عدم موفقیت در پشت سر گذاردن آزمون مرحلة اول المپیاد به معنای حذف دانش‌آموز از دوره ی رده ب بوده و این به معنای پایان دوره ی آموزش وی در رده ب و حضور وی در دیگر کلاس‌های دبیرستان است.

 

در راستای ایجاد فضای نشاط و افزایش دانش بدنه‌ی معلمی رده ب، سال 96 با همراهی سرکار خانم دکتر نوبان؛ حلقه‌ی مطالعاتی تحت عنوان #rade_b_motivation_teamت تشکیل شد و در طی یک دوره‌ی مطالعاتی منظم یک ساله، موضوعات متنوع و زیادی در خصوص انگیزش و انسان با استفاده از آخرین منابع موجود در جهان، مورد مطالعه قرار گرفت. منابعی نظیر:

Drive: The Surprising Truth about What Motivates Us

By Daniel H. Pink

Originally published: December 29, 2009

The New York times top 10 bestseller

 

 

 

Grit: The Power of Passion and Perseverance

By Angela Duckworth

Originally published: May 3, 2016

The New York times top 10 bestseller

 

 

Mindset: The New Psychology of Success

By Carol Dweck

Originally published: 2006

The #1 Amazon bestseller

 

 

(A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science (Even If You Flunked Algebra

By Barbara Oakley

Originally published: July 31, 2014

 

What Type Am I? Discover Who You Really Are

Book by Renee Baron

Originally published: 1998

 

اختتامیه‌ی جلسات رده ب موتیویشن تیم

 

.|. تاریخچه‌ی فعالیت‌های دبیرستان علامه حلی تهران و رده ب، به خوبی گویای سطح بالای خدمات آموزشی ارائه شده در این بخش از دبیرستان بوده و فضای شاد و صمیمانه‌ی موجود در بین دانش‌آموزان عملا انتخاب دومی را برای دانش‌آموزان باقی نمی‌گذارد.

.|. در دبیرستان علامه حلی تهران، شرکت در آزمون‌های مرحله‌ی اول صرفا برای دانش‌آموزان رده ب‌ای؛ در رشته‌ی تخصصی خودشان الزامی بوده و مدرسه ثبت‌نام اجباری و دسته‌جمعی دانش‌آموزان را انجام نمی‌دهد. لذا گول آمارهای مقایسه‌ای مدارس در خصوص رتبه‌های مدارس در تعداد قبولی‌های مرحله اول را نخورید.

 

.|. از آنجایی که قبولیِ مرحله‌ی اول در چشم‌اندازهای آموزشی دبیرستان علامه حلی تهران قرار ندارد؛ لذا اطلاعات و آمار نتایج کسب شده در مرحله‌ی اول مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به عنوان گزارش بر روی سایت و رسانه‌های جمعی قرار داده نمی‌شود. اما به طور معمول بین 20 تا 25 درصد از مجموع پذیرفته‌شدگان مرحله‌ی اول، موفق به کسب مدال می‌شوند.