تاریخچه مختصر المپیاد نجوم

المپیاد نجوم

طلای کشوری = 21 مدال                |                   طلای جهانی = 1 مدال

نقره‌ی کشوری = 18 مدال                |                   نقره جهانی = 5 مدال

برنز کشوری = 15 مدال                           |                   برنز جهانی = 10 مدال

آمار و موضوعات و اتفاقات شاخص

دومداله‌‌های کشوری (برحسب الفبا)

علی چگینی (برنز 92-طلا 92) | جمشید رضایی میانرودی (طلا 83-طلا 84) | سیدآرین شاهنگیان (برنز 92-نقره 93) | عماد صالحی (برنز 94-طلا 95) | علی مقدم (نقره 95-نقره 96) | رضا موسی‌پور (برنز 93-طلا 94)| علی یونسی (نقره (95-طلا 96)