تاریخچه مختصر المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

طلای کشوری = 77 مدال                |                   طلای جهانی = 10 مدال

نقره‌ی کشوری = 89 مدال                |                   نقره جهانی = 19 مدال

برنز کشوری = 60 مدال                           |                   برنز جهانی = 8 مدال

آمار و موضوعات و اتفاقات شاخص

دومداله‌‌های کشوری (برحسب الفبا)

حسام‌الدین اخلاق‌پور (طلا 84-طلا 85) | علی اسدی (نقره 93-طلا 94) | سید امید اعتصامی ( طلا 77-طلا 78) | خشایار اعتمادی (نقره 88-نقره 89) | سعید آقامیری (نقره 88-نقره 89) | محمدجواد اکبری (برنز 95-نقره 96) | ایرمحسن آهنچی (نقره 91-طلا 92) | علی بابایی چشمه احمدرضایی (طلا 86-طلا 87) | سیاوش بن‌عباس (برنز 79-طلا 80) | علی بهجتی (طلا 93-طلا 94) | روزبه پورنادر (طلا73-طلا 74) | علیرضا توکلی (برنز 95-برنز 96) | هادی حجت (نقره 94-برنز 95) | صابر خاکپاش (طلا 83-نقره 84) | مهدی خسوری (برنز 89-نقره 90) | سیدمهران خلدی (طلا 87-طلا 88) | کیا دلیلی (برنز 72-نقره 73) | حمید دوست‌حسینی (نقره 89-نقره 90) | علی دوست حسینی (برنز 94-نقره 95) | آرش رجائیان (برنز 73-طلا 74) | کیوان رضایی (نقره 95-طلا 96) | اقبال سرجمعی (نقره 89-نقره 90) | سیدمحمد سیدجوادی (برنز 95-طلا 96) | مجتبی شاهبازی (برنز 94-نقره 95) | حسین شایسته (نقره 88-طلا 89) | علی شفیعی (طلا 95-طلا 96) | مهرداد صابری (نقره 95-طلا 96) | حامد صالح (طلا 89- طلا 90) | محمد صانعیان (نقره 94-طلا 95) | محمدرضا صلواتی‌پور (طلا 71-طلا 72) | محمد طوسی اردکانی (نقره 78-طلا 79) | فرزاد عبدالحسینی (نقره 90-طلا 91) | علیرضا عیسوند (برنز 95-نقره 96) | ایمان غلامی (نقره 94-طلا 95) | مجید فرهادی (نقره 89-طلا 90) | محمدهادی فروغمند اعرابی (طلا 78-طلا 79) | کسری کاکایی (برنز 95-برنز 96) | مهدی کلهری (برنز 73-نقره 74) | امیرکیوان محتشمی (نقره 92-طلا 93) | محمد محمدی (نقره 95-نقره 96) | سیداحسان محمودی (نقره 78-نقره 79) | محمد محمودی قیدار (طلا 77-طلا 78) | فرنود مشعودی (برنز 89-طلا 90) | محمدرضا ملکی (طلا 89-طلا 90)‌| مهران مهر (طلا 73-طلا 73) | سیدمحمدحسن موسوی (برنز 94-نقره 95) | محمدرضا میبدی (برنز 74-نقره 75) | مصطفی وفادوست (نقره 82-طلا 83) | علیرضا وکیل امیرخیزی (طلا 73-طلا 74) | فربد یادگاریان (برنز 92-نقره 93)

دومداله‌‌های جهانی (برحسب الفبا)

حسام‌الدین اخلاق‌پور (برنز 2006-نقره 2007) | علی بابایی چشمه احمدرضایی (طلا 2009-طلا 2010) | علی بهجتی (طلا 2015-طلا 2016) | روزبه پورنادر (نقره 1995-طلا 1996) | سید مهران خلدی (نقره 2010-نقره 2011) | مهران مهر (نقره 1995-نقره 1996)

موضوعات شاخص

سال 1993، مهدی فولادگر موفق به کسب نمره‌ی کامل و مدال طلا گردیده است.