تاریخچه مختصر المپیاد شیمی

المپیاد شیمی

طلای کشوری = 28 مدال                |                   طلای جهانی = 8 مدال

نقره‌ی کشوری = 41 مدال                |                   نقره جهانی = 6 مدال

برنز کشوری = 25 مدال                           |                   برنز جهانی = 6 مدال

آمار و موضوعات و اتفاقات شاخص

دومداله‌‌های کشوری (برحسب الفبا)

هیربد حیدری (طلا 91-طلا 92) | ایمان فروغمند (نقره 91-طلا 92) | علی کامیاب فرح‌بخش (برنز 93-نقره 94) مهرداد ملیحی (برنز 73-طلا 74)

دومداله‌‌های جهانی (برحسب الفبا)

هیربد حیدری (نقره 2013-طلا 2014)

موضوعات شاخص

مدال طلای سال 91 هیربد حیدری در مرکز سمپاد همدان کسب شده است.