آرشیو عکس روز

اولین اردوی خارج از تهران دانش آموزان دوره 28 دبیرستان علامه حلی تهران

سه شنبه 26 و چهارشنبه 27 آذرماه 1392

 گزارش کار اولین سمینار گروه مکانیک

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد. امام موسی کاظم(ع)

پنج شنبه 14 آذرماه، هم زمان با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

با حضور دبیران مراکز علامه حلی تهران

پل معلق آب: چه چیزی آب را در هوا نگه می دارد؟