نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

پذیرفته‌شدگان مرحله کشوری بخش دانش‌آموزی